Ändrad beräkningsgrund för fordonsskatten från den 1 januari

2019-12-30

Bil på vägen vid öppet fält

Från och med den 1 januari ändras beräkningsgrunden för fordonsskatten. Då ska fordonsskatten beräknas utifrån det högsta istället för det lägsta registrerade koldioxidvärdet. 

Från 1 september 2018 finns ett krav att samtliga nya bilar ska ha två utsläppsvärden för koldioxid registrerade. Ett som baseras på en testprocedur som kallas New European Driving Cycle (NEDC) och ett som baseras på en testprocedur som kallas Wordwide harmonised Light vehicles Test Procedure (WLTP). Testproceduren WLTP är utvecklad för att ge värden som stämmer bättre överens med verklig körning än de värden som man tidigare har fått från den gamla testmetoden NEDC. Eftersom testproceduren enligt WLTP bättre stämmer överens med verklig körning kommer koldioxidutsläppet för de flesta bilar att öka, jämfört med de värden som mättes upp enligt NEDC.

Fram till 31 december 2019 säger lagen att det är de lägsta av koldioxidvärdena från testprocedurerna NEDC respektive WLTP som ska användas för att beräkna fordonsskatt. För bilar som tas i trafik för första gången från och med 1 januari 2020 ska det högsta värdet (i de flesta fall WLTP-värdet) användas.

– Detta innebär att fordonsskatten ökar för de flesta nya bilar, säger Jonny Geidne, utredare på Transportstyrelsen.

Höjd utsläppsgräns för bonus

Bonus malus kan innebära bonus eller en förhöjd fordonsskatt för den som köper ny bil. Från och med år 2020 premieras fordon med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km med en bonus på maximalt 60 000 kronor.

Efterkonverterade gasbilar kommer omfattas av bonus från och med den 1 januari. Många bilar som drivs av biogas byggs i två steg. Det rör sig om bilar med fossila drivmedel som konverteras till gasdrift. Genom en ändring i reglerna omfattas också dessa gasbilar av bonussystemet från och med den 1 januari. Bonusbeloppet för en biogasdriven bil är alltid 10 000 kr för privatpersoner.

Det finns en beräkningshjälp för bonus och malus på Transportstyrelsens webbplats: Bonus malus