2019

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

97 nyhetsartiklar

Transportstyrelsen informerar järnvägsföretag efter tågolycka i Danmark

Med anledning av järnvägsolyckan på Stora Bältbron i Danmark har Transportstyrelsen skickat ut information till de svenska järnvägsföretag som bedriver godstrafik med kombitransporter.

Publicerades 2019-01-10

Flera förklaringar till att färre flyger – Transportstyrelsen har utrett flygskatten

Transportstyrelsen har analyserat det första halvåret med flygskatt med syftet att beskriva utvecklingen på svenska flygplatser. Slutsatsen är att det är första gången antalet passagerare minskat under perioden april-september de senaste fem åren. Men anledningen kan inte
bara tillskrivas flygskatten.

Publicerades 2019-01-10