2019

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

97 nyhetsartiklar

O och 0 inte lika som bär

Eftersom Sverige numera blandar bokstäver och siffror i registreringsnumren på ett nytt sätt befarar många att risken för sammanblandning av olika tecken har ökat. Främst oroar man sig för bokstaven O och siffran 0. Men Transportstyrelsen ser inga ökade risker.

Publicerades 2019-11-04

Delat ansvar för kontroll av elsparkcyklar

Transportstyrelsen har ett regeringsuppdrag att se över reglerna för elsparkcyklar, utreda eventuella krav på uthyrare av elsparkcyklar samt att beskriva olycksläget. Med anledning av att en elsparkcykel börjat brinna under laddning kommer myndigheten även att titta på den typen av händelser.

Publicerades 2019-10-31

Nya regler för registrering av järnvägsfordon

Från och med den 15 november 2019 gäller nya regler för registrering av järnvägsfordon. Då ska järnvägsfordon endast vara registrerad i ett nationellt fordonsregister. Dubbelregistrering är inte längre tillåten.

Publicerades 2019-10-25

Fler gående skadas när vintertiden börjar

När vi ställer om klockan till vintertid ökar olyckorna bland gående. Under november och december nästan tredubblas antalet påkörda och skadade fotgängare under timmarna mellan klockan 16-18 jämfört med övriga månader.

Publicerades 2019-10-25

Fortsatt minskning av flygresandet under årets tredje kvartal

Under perioden juli-september minskade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 2, 5 procent. Den största delen av minskningen står inrikestrafiken för.

Publicerades 2019-10-23