2019

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

97 nyhetsartiklar

Vägavgifterna för tunga fordon höjs och miljödifferentieras

Vägavgiftsnivåerna har anpassas till nya utsläppskrav från och med den 1 juli 2019. Avgiften har inte justerats sedan 2001 vilket innebär att den faktiska vägavgiftsnivån har sjunkit.

Publicerades 2019-12-16

Nytt rekord för personliga registreringsskyltar

Intresset för personliga registreringsskyltar ökar stadigt i Sverige och 2019 är ett rekordår. Fram till december har Transportstyrelsen godkänt 3 897 ansökningar om personlig skylt. Det innebär att fjolårets rekordnotering om 3 410 personliga skyltar redan är passerad och att 4 000-gränsen av allt att döma kommer nås innan årets slut.

Publicerades 2019-12-10

Nya avgifter från 2020

Transportstyrelsen justerar ett stort antal avgifter den 1 januari 2020. Var tredje år görs en större översyn och i år är ett sådant år. Det rör sig om både sänkningar och höjningar samt en del nya avgifter, till följd av nya regler. En förändring som berör många är körkortsavgiften, som höjs med 30 kronor till 280 kronor.

Publicerades 2019-12-04

Hur Transportstyrelsen jobbar med samordningsnummer i samband med ägarbyte av fordon

Flera riksmedier har under den senaste tiden rapporterat om Transportstyrelsens hantering av samordningsnummer i samband med att man köper ett fordon men saknar ett svenskt personnummer. Vi känner ett behov av att förtydliga hur vårt arbete med samordningsnummer går till, och har därför valt att lägga ut en förtydligande text på vår externa webbplats.

Publicerades 2019-12-02

Kunskapen om gasbussar behöver förbättras

Gasbussar är överlag säkra fordon. Men de olyckor som inträffat med gasbussar visar att kunskapen om hur de ska hanteras behöver förbättras, hos både förare och räddningstjänst. Det konstaterar Transportstyrelsen i den rapport om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasbussar som nu lämnats till regeringen.

Publicerades 2019-11-29