15-årsgräns för vattenskoter från 1 juni

2019-05-31

Den 1 juni 2019 införs en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter i Sverige. Åldersgränsen på 15 år sammanfaller med åldern på straffmyndighet och den åldersgräns som gäller för att köra moped.

Att bedöma fordonets påverkan på andra människor och miljön när man kör är ett par av skälen för att en åldersgräns införs. En vattenskoter har i många fall fartresurser på 70 knop, vilket motsvarar ca 130 km/timmen. Intensiv körning kan orsaka oljud och buller som störande för människor och djur. Att köra i grunda vatten innebär risk för skador som påverkar djur- och växtliv.

– Antalet olyckor med fritidsbåtar, där vattenskotrar ingår, är få till antalet. Men vattenskotrarna är överrepresenterade vid olyckor eftersom det finns så få vattenskotrar i jämförelse med övriga fritidsbåtar, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare vid Transportstyrelsen.

Dispens från ålderskravet för tävlande

För ungdomar under 15 år som tävlar i vattenskoter finns möjlighet att ansöka om dispens från åldersgränsen. För att erhålla en dispens krävs en giltig licens från Svenska Racerbåtförbundet och intyg som styrker deltagande och/eller träning inför tävlingar med vattenskoter som anordnas i samarbete med Svenska Racerbåtförbundet.

Till toppen