2019

104

Nytt rekord för personliga registreringsskyltar

Intresset för personliga registreringsskyltar ökar stadigt i Sverige och 2019 är ett rekordår. Fram till december har Transportstyrelsen godkänt 3 897 ansökningar om personlig skylt. Det innebär att fjolårets rekordnotering om 3 410 personliga skyltar redan är passerad och att 4 000-gränsen av allt att döma kommer nås innan årets slut.

Publicerades 2019-12-10

Trafikvecka med fokus på nykterhet

Julen nalkas och så även julfester, julbord och glöggmingel. Under vecka 50 lägger Polisen extra stort fokus på nykterhet i trafiken.

Publicerades 2019-12-09

Många ändrade avgifter från den 1 januari 2020

Transportstyrelsen justerar ett stort antal avgifter den 1 januari 2020. Var tredje år görs en större översyn och i år är ett sådant år. Det rör sig om både sänkningar och höjningar samt en del nya avgifter, till följd av nya regler. En förändring som berör många är körkortsavgiften, som höjs med 30 kronor till 280 kronor.

Publicerades 2019-12-04

Hur Transportstyrelsen jobbar med samordningsnummer i samband med ägarbyte av fordon

Flera riksmedier har under den senaste tiden rapporterat om Transportstyrelsens hantering av samordningsnummer i samband med att man köper ett fordon men saknar ett svenskt personnummer. Vi känner ett behov av att förtydliga hur vårt arbete med samordningsnummer går till, och har därför valt att lägga ut en förtydligande text på vår externa webbplats.

Publicerades 2019-12-02

Nu ska vinterdäcken på om det är vinter på vägen

Från och med 1 december är det krav på vinterdäck på vägar med vinterväglag. Med vinterdäck menas antingen dubbade däck eller odubbade friktionsdäck som är gjorda för vinterkörning.

Publicerades 2019-11-30

Kunskapen om gasbussar behöver förbättras

Gasbussar är överlag säkra fordon. Men de olyckor som inträffat med gasbussar visar att kunskapen om hur de ska hanteras behöver förbättras, hos både förare och räddningstjänst. Det konstaterar Transportstyrelsen i den rapport om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gasbussar som nu lämnats till regeringen.

Publicerades 2019-11-29

Förändrad trängselskatt i Stockholm från och med den 1 januari 2020

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE MED TRAFIKVERKET 

Trängselskatten utökas för att förbättra framkomligheten i Stockholm. Riksdagen tog beslutet under 2018 efter förhandling med regionala parter, såsom berörda kommuner och Region Stockholm.

Publicerades 2019-11-28

Transportstyrelsen har tecknat samarbetsavtal med ERA

Transportstyrelsen har tecknat samarbetsavtal med den Europeiska unionens järnvägsbyrå, ERA. Samarbetsavtalen är del i det fjärde järnvägspaketet där flera områden, som i dag hanteras på nationell nivå, efter 16 juni 2020 i stället kommer hanteras av ERA.

Publicerades 2019-11-27

Grönt ljus för nytt tåg på Inlandsbanan

Transportstyrelsen har godkänt de nya järnvägsfordon som ska trafikera Inlandsbanan. Det handlar om fem motorvagnståg av typen Lint 41/H som man nu får starta persontrafik med.

Publicerades 2019-11-27

Nu krävs vinterdäck på samtliga hjul på tunga fordon

Reglerna för vinterdäck på tunga fordon har ändrats så att tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul. Det gäller även släpvagnar till tunga fordon. Kravet på vinterdäck gäller under perioden 1 december – 31 mars när det är vinterväglag. 

Publicerades 2019-11-20

Till toppen