Nya regler för tågtrafik

2018-12-27

Den 1 januari 2019 börjar nya regler gälla för tågtrafik. Reglerna återfinns i EU-förordningen med tekniska specifikationer för delsystemet Drift och trafikledning, TSD Drift.

Reglerna i TSD Drift börjar gälla vid olika tillfällen. För att fastställa när varje regel ska börja gälla har Sverige genom Transportstyrelsen beslutat om en plan för genomförandet av reglerna i TSD Drift. Denna genomförandeplan är framtagen i samråd med järnvägsbranschen och i planen anges när de olika reglerna i TSD Drift börjar gälla, med start den 1 januari 2019.

Läs mer om Sveriges genomförandeplan

Till toppen