Nya regler banar väg för 74 ton

2018-04-26

Den 1 maj börjar Transportstyrelsens nya regler gälla om tekniska krav för 74 tons lastbilar.

De nya reglerna är en följd av regeringens beslut att ändra i trafikförordningen och införa en ny bärighetsklass i vägnätet, BK 4, där tyngre fordon än dagens tillåtna maxvikt på 64 ton ska tillåtas köra.

Transportstyrelsen har tagit fram tekniska krav för de nya tyngre fordonen, i syfte att behålla en hög trafiksäkerhet på vägarna. Kraven gäller bland annat stabilitet för att minska risken för vältning och sladd och att bromsar och kopplingsanordning ska vara dimensionerade för fordonstågets vikt.

Det ställs även krav på fordonens motorstyrka och backtagningsförmåga så att framkomligheten inte påverkas negativt.

Vilka vägar som är lämpliga för att klassificeras som BK4 avgörs av Trafikverket eller om en kommun är väghållare.

Mer information

Läs Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2018:40 om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton.

Föreskrift TSFS 2018:41 om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.

Till toppen