Myndigheter i riktad insats mot svarta trafikskolor

2018-10-10

""

Den 5 oktober genomfördes en riktad insats mot misstänkt illegal förarutbildning i Karlskrona. Insatsen är en del i myndigheters samarbete för att stoppa illegala förarutbildare. Kontrollen visade på flera fall av misstänkt ekonomiskt fusk och otillåten övningskörning med handledare som inte var godkänd.

Sedan 2016 samarbetar Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen för att stoppa olaglig förarutbildning. Vid insatsen i Karlskrona deltog även Kronofogdemyndigheten.

Av de tiotalet fordon som polisen stannade visade sig sju gälla misstänkt olovlig övningskörning med icke godkänd handledare. I vissa fall misstänks även ekonomiskt bedrägeri. I de intervjuer som gjordes med elever framkom även att vissa av dem hade gått hos illegala utbildare.

– Det är viktigt att blivande förare inte blir lurade av oseriösa aktörer utan förstår vilka krav som ska ställas på en bra och laglig förarutbildning. Sammantaget fick vi en stor mängd information som myndigheterna var för sig och tillsammans nu kan arbeta vidare med, säger Christian Frants, säkerhetssamordnare på Trafikverket Förarprov.

Kontrollen är viktig också för att den visar på problemets omfattning. Det är annars svårt för myndigheterna att ta fram konkreta fakta.

– Den här kontrollen ger oss värdefull information i vårt fortsatta tillsynsarbete. Vi ser också att förutbildningsbranschen har ett ansvar att motverka illegal verksamhet, säger Carina Pettersson, inspektör på Transportstyrelsen.

Det var första gången som en riktad insats gjordes inom ramen för myndighetssamverkan. Framöver kan det bli aktuellt med fler liknande kontroller.

– Myndighetssamverkan är viktigt för att stoppa osund konkurrens, säger Henrik Kisterud, kontrollsamordnare på Skatteverket. Från vår sida bistår vi med skatteutredningar.