Fler taxiföretag måste ansluta sig till digital redovisningscentral

2018-05-09

Nu måste alla taxiföretag ha anslutit sina taxametrar till en redovisningscentral. Uppgifterna från taxametrarna ska underlätta för Skatteverket när de kontrollerar att företagen betalar skatt och avgifter. Transportstyrelsen intensifierar nu insatserna mot dem som ännu inte är anslutna och mot dem som ännu inte skickar några uppgifter.

Totalt finns omkring 16 200 taxibilar med taxameter i Sverige. Den 1 maj 2017 infördes krav på att alla taxametrar trådlöst ska skicka uppgifter om körpass och kvitton till en redovisningscentral varje vecka.

Reglerna gällde till en början från den dag då taxametern besiktades, något som sker minst en gång per år. Det här innebär att det i praktiken har tagit ett år till dess att alla taxibilar är berörda. Men från den 1 maj 2018 gäller reglerna för alla och Transportstyrelsen kommer att ta kontakt med de tillståndshavare som ännu inte har anslutit sig och dem som ännu inte skickar några uppgifter. I dagsläget beräknas att 84 procent av fordonen med taxameter anmälda i taxitrafik är anslutna till en redovisningscentral.

– Under det senaste året har vi arbetat med att få tekniken att fungera, att utfärda tillstånd till redovisningscentraler och att få in taxiföretagen i systemet. Nu gäller reglerna fullt ut och vi kommer därför att ta kontakt med de tillståndshavare som fortfarande inte har anslutit sig och de som ännu inte skickar några uppgifter, säger Markus Edsbagge sektionschef på Transportstyrelsen.

Alla taxametrar ska in i systemet

Alla taxiföretag, som har fordon med taxameter anmälda för taxitrafik, ska föra över uppgifter till en redovisningscentral. De sanktioner som myndigheten kan använda i tillsynen är att varna och att återkalla tillstånd att få bedriva verksamhet. I en tillsyn tittar Transportstyrelsen på olika aspekter för att kunna besluta om ett företag är lämpligt att bedriva taxiverksamhet eller inte. Resultatet av tillsynen beror på hur den sammanlagda bilden ser ut.

Redovisningscentralerna är viktiga för att främja en sund konkurrens inom taxibranschen och stödja alla de taxiföretag som bedriver en seriös yrkesmässig trafik.  

– Uppgifterna från redovisningscentralerna kommer att underlätta för Skatteverket att kontrollera alla taxiföretag på ett likvärdigt sätt, något som tidigare inte har varit möjligt, säger Susanna Bengtsson, samordnare på Skatteverket.