Bråttom för över 114 400 fordon att hinna till besiktningen

2018-05-17

På söndag införs de nya besiktningsreglerna. Senaste statistiken från Transportstyrelsen visar att över 114 400 av de 306 335 fordon som riskerar körförbud i maj ännu inte har besiktats. Bland dessa ingår drygt 13 500 A-traktorer som också måste besiktas i maj.

Om man inte besiktar fordonet i tid, får det automatiskt körförbud, ett så kallat inträtt körförbud.

– Då får man bara köra fordonet kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till ett besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt får man bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.

Lagbrott att inte besikta sin A-traktor

Kravet på kontrollbesiktning av landets A-traktorer införs för att öka trafiksäkerheten, eftersom många A-traktorer i dag är i undermåligt skick. A-traktorerna genomgår de tillämpliga delarna i det kontrollbesiktningsprogram som den fordonskategori den är byggd på.

Att köra en obesiktad A-traktor kan få stora konsekvenser:

– Dels kan man bli av med sitt körkort eller traktorkort om man till exempel kör en A-traktor som byggts om så att den inte längre uppfyller kraven för vad som kan anses vara en A-traktor. Dels kan det bli svårt för ungdomarna att få sitt körkortstillstånd inför övningskörning till B-körkort. Dessutom kan även föräldrarnas körkort omhändertas, om uppfattningen är att de inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att hindra sitt barn att köra en obesiktad A-traktor. Det är en domstol som avgör påföljden, säger Anders Gunneriusson.

Sök och få svar direkt

transportstyrelsen.se kan fordonsägare söka på sitt registreringsnummer och få svar direkt på när det är dags för nästa besiktning.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla upphör slutsiffran i registreringsnumret att styra när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3 500 kg i totalvikt kontrollbesiktas:

  • Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
  • andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
  • därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

A-traktorer ska besiktas senast 24 månader efter den månad då den föregående godkända kontrollbesiktningen utfördes. För att en kontrollbesiktning ska vara giltig ska den vara gjord under de senaste 24 månaderna innan reglerna träder i kraft.

Fordon som riskerar körförbud i maj

Län Antal fordon Antal A-traktorer
Stockholm    30 908      824
Uppsala      3 481      603
Södermanland      2 828      350
Östergötland     4 347      580
Jönköping     4 241      515
Kronoberg     2 044      336
Kalmar     2 520      391
Gotland        671      158
Blekinge     1 343         22
Skåne   14 316   1 249
Halland     3 579      445
Västra Götaland   18 092   1 932
Värmland     3 405      779
Örebro     3 199      563
Västmanland     2 528      365
Dalarna     3 597      952
Gävleborg     3 184      691
Västernorrland     2 884      728
Jämtland     1 654      447
Västerbotten     2 657      704
Norrbotten     2 980      752
TOTALT 114 458 13 584