Åk säkert på studentflak

2018-05-31

Nu närmar sig studenttider och det är populärt bland studenter att åka på flak och släp. Normalt sett är det inte tillåtet, men vid korta tillfälliga transporter får man färdas på flak eller släp om vissa krav är uppfyllda.

Att åka på studentflak är ett uppskattat inslag i studentfirandet, men det finns regler kring detta som kan vara bra att känna till.

Det är av största vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada.

Tänk också på att Polisen ska meddelas i förväg om färdväg och tidpunkt eftersom studentflaken påverkar framkomligheten på vägar och gator. Samordna detta om flera fordon är inblandade. Läs mer på Polisens webbplats.

Detta gäller vid färd på flak eller släp:

  • Man får endast ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.
  • Hållfasta skyddsräcken ska finnas. Höjden bör vara minst 110 centimeter. Säten eller bänkar ska sitta fast.
  • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
  • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
  • Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
  • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Det finns inte någon möjlighet att få undantag för ålderskravet. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.
  • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:

Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.
Högsta hastigheten är 20 km i timmen.
En "flakvärd", som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Mer information om studentflak och karnevalståg.