37 personer omkom i novembertrafiken på väg

2018-12-17

Under november månad i år omkom 37 personer och 1 437 skadades i vägtrafiken (156 svårt skadade och 1281 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 17 december. Det är 27 fler omkomna än under november förra året.

25 av de omkomna personerna färdades i personbil, 8 fotgängare blev påkörda, 2 omkom i lastbil och 2 övriga trafikanter omkom. Bland de omkomna var 21 män och 16 kvinnor. 15 av de omkomna var 65 år eller äldre.

Många omkomna i november 2018

– Vi har inte noterar så många omkomna i novembertrafiken sedan 2003. Det är 15 fler omkomna än snittet för novembermånaderna sedan 2007 då halveringsmålet för Nollvisionen sattes, säger Khabat Amin, statistiker på Väg- och järnväg på Transportstyrelsen.

De första 11 månaderna 2018 har 287 personer omkommit i vägtrafiken. Under motsvarande period januari-november i fjol omkom 234 personer, vilket innebär en ökning med hela 23 procent.

– Det är 34 fler omkomna under de 11 första månaderna jämfört med hela året 2017. Vi ser att ökningen är störst bland de skyddade trafikanterna, särskilt bland de som åker personbil och lastbil. Samtidigt ser vi en minskning i antalet olyckor bland oskyddade trafikanter förutom för motorcyklister, där vi också ser en ökning, säger Khabat Amin.

Ta det lugnt i jultrafiken!

Under perioden 20/12 till 12/1 de senaste fem åren har vi i snitt 34 olyckor med personskada per dag enligt polisens rapportering till Transportstyrelsens olycksdatabas Strada. Vanligaste olycksorsaken är mötes- och singelolyckor.

Under julhelgen är dagarna innan jul, mellan den 20 och 23 december, de mest olycksdrabbade.

Tips för en säker jultrafik

  • Håll hastigheten
  • Planera din resa
  • Tänk på samspelet med övriga trafikanter
  • Var utvilad och stressa inte.
  • Var nykter och drogfri i trafiken.
  • Sluta rattsurfa.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade samt julstatistiken redovisas i tabeller under sidorna officiell statistik.

Till toppen