2018

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

119 nyhetsartiklar

Nya regler för tågtrafik

Den 1 januari 2019 börjar nya regler gälla för tågtrafik. Reglerna återfinns i EU-förordningen med tekniska specifikationer för delsystemet Drift och trafikledning, TSD Drift.

Publicerades 2018-12-27

Transportstyrelsen bifaller överklagande om parkeringsavgifter i Bromma

Transportstyrelsen bifaller ett överklagande och upphäver kommunens beslut om att införa parkeringsavgifter på ett stort antal av de kommunala gatorna i Bromma. Totalt handlar det om 289 lokala trafikföreskrifter.

Publicerades 2018-12-20

Föreslår nytt utbildningssystem för blivande förare

Ett nytt förarutbildningssystem som är mer tillgängligt, tydligt och som inbjuder till utbildning. Det är essensen i Transportstyrelsens och Trafikverkets förslag som presenteras 17 december. Nu påbörjar man arbetet med förankring och regelutveckling.

Publicerades 2018-12-17

Klartecken till elva nya forskningsprojekt

Inför perioden 2019-2021 får elva forskningsprojekt på Transportstyrelsen beviljade medel på sammanlagt 15 miljoner kronor.

Publicerades 2018-12-14

Tydliga krav ska få fler att använda bälte i buss

För att det ska bli lika självklart att använda bälte i buss som i bil behövs tydligare regler. Att på samma sträcka ena gången få stå i bussen och nästa gång behöva sitta med kravet att vara bältad urholkar passagerarnas acceptans för bälteskrav. Transportstyrelsen vill därför se över reglerna i samråd med bussbranschen.

Publicerades 2018-12-13