2018

119

Nya regler för tågtrafik

Den 1 januari 2019 börjar nya regler gälla för tågtrafik. Reglerna återfinns i EU-förordningen med tekniska specifikationer för delsystemet Drift och trafikledning, TSD Drift.

Publicerades 2018-12-27

Transportstyrelsen bifaller överklagande om parkeringsavgifter i Bromma

Transportstyrelsen bifaller ett överklagande och upphäver kommunens beslut om att införa parkeringsavgifter på ett stort antal av de kommunala gatorna i Bromma. Totalt handlar det om 289 lokala trafikföreskrifter.

Publicerades 2018-12-20

Föreslår nytt utbildningssystem för blivande förare

Ett nytt förarutbildningssystem som är mer tillgängligt, tydligt och som inbjuder till utbildning. Det är essensen i Transportstyrelsens och Trafikverkets förslag som presenteras 17 december. Nu påbörjar man arbetet med förankring och regelutveckling.

Publicerades 2018-12-17

Klartecken till elva nya forskningsprojekt

Inför perioden 2019-2021 får elva forskningsprojekt på Transportstyrelsen beviljade medel på sammanlagt 15 miljoner kronor.

Publicerades 2018-12-14

Tydliga krav ska få fler att använda bälte i buss

För att det ska bli lika självklart att använda bälte i buss som i bil behövs tydligare regler. Att på samma sträcka ena gången få stå i bussen och nästa gång behöva sitta med kravet att vara bältad urholkar passagerarnas acceptans för bälteskrav. Transportstyrelsen vill därför se över reglerna i samråd med bussbranschen.

Publicerades 2018-12-13

Uppdaterade e-tjänster inom fordonsområdet

Vi har uppdaterat flera av våra e-tjänster inom fordonsområdet. Det gäller e-tjänsten där du ser uppgifter om dina egna fordon (tidigare Mina sidor), tjänsterna för att ställa av och på fordon samt tjänsten för att beställa registreringsskylt.

Publicerades 2018-12-12

UPPDATERAD - Webbsajter tar betalt för Transportstyrelsens gratistjänster

Flera sajter erbjuder Transportstyrelsens gratistjänster inom körkorts- och fordonsområdet mot betalning. Myndigheten har inget med dessa sajter att göra och vill uppmana till uppmärksamhet när man söker på nätet efter Transportstyrelsens vägtrafiktjänster.

Publicerades 2018-12-12

Inga tydliga samband mellan äldre förares sjukdomar och inblandning i olyckor

Frågan om hälsokontroller för äldre bilförare behöver inte utredas vidare. Den slutsatsen drar Transportstyrelsen i en forskningsrapport om äldre och risker i trafiken. Men myndigheten föreslår fortsatta studier om bilförare som har vissa diagnoser – i alla åldersgrupper.

Publicerades 2018-12-11

Kommuner uppmanas att anmäla planerade lasershower

Lasershower kan vara ett trevligt alternativ till fyrverkerier på nyårsafton. Men att använda laser kan kräva tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, beroende på laserns styrka. Lasershower kan blända flygpersonal och därmed innebära en risk för besättning och passagerare. Transportstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar därför kommuner som planerar lasershower att i god tid samråda med närmaste flygplats och söka tillstånd för sin lasershow.

Publicerades 2018-12-07

Olaglig förarutbildning har koppling till organiserad brottslighet

Nära samarbete mellan myndigheter har lett till en bättre bild av hur den olagliga förarutbildningen ser ut. Fortfarande finns utmaningar, som att bedöma omfattningen. En slutsats är att det finns kopplingar till den organiserade brottsligheten.

Publicerades 2018-11-28

Till toppen