Transportstyrelsen får ett nytt regeringsuppdrag

2017-08-03

Idag den 3 augusti har regeringen beslutat att tillsätta en oberoende utredare och att ge Transportstyrelsen ett uppdrag.

Regeringen beslutade att:

  • tillsätta en oberoende utredare i enlighet med vad Statsministern tidigare aviserat.
  • ge Transportstyrelsen i uppdrag att "kartlägga vilken information som har hanterats på ett felaktigt sätt och bedöma vilka åtgärder som eventuellt krävs för att hanteringen av skyddsvärda uppgifter framöver ska ske på ett lämpligt sätt.

- Vi välkomnar detta, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam. Uppdraget är angeläget och vi kommer att ge det högsta prioritet. Vi har full förståelse för att människor känner en oro och vill ha klarhet.

Läs mer på regeringens webbplats

Till toppen