Åklagarmyndighetens beslut om strafföreläggande mot vår före detta generaldirektör Maria Ågren

2017-07-07

Transportstyrelsen har tagit del av Åklagarmyndigheten beslut och vi kan konstatera att Maria Ågren har fått ett strafföreläggande som innebär dagsböter på grund av vårdslöshet med hemlig uppgift men utan uppsåt.

– Jag tar det här på största allvar och åtgärder har vidtagits. Det är självklart att vi som myndighet ska följa de lagar, regler och säkerhetsrutiner som finns. Vi gör allt för undvika en sådan här situation framöver, säger Jonas Bjelfvenstam.

Med anledning av uppgifterna i media har medborgare kontaktat oss och uttryckt oro för att registerinformation har spritts. Transportstyrelsen arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor och det gäller också hur registerinformationen hanteras. Vi har ansvar för de uppgifter som finns i våra system och för att de hanteras på ett säkert sätt. Säkerhetsfrågorna har högsta prioritet för myndigheten.

 

Till toppen