Transportstyrelsen återkallar trafiktillstånd för Iraqi Airways

2015-08-05

Transportstyrelsen har idag beslutat att återkalla tillståndet att flyga till och från Sverige för bolaget Iraqi Airways. Beslutet träder ikraft omgående och beror på att företaget inte klarar ställda säkerhetskrav.

Ett flygföretag som är baserat i ett land utanför EU och som bedriver trafik till eller från ett eller flera EU-länder måste ha ett så kallad TCO-tillstånd (Third Country Operator authoritsation). Efter att bolaget sökt ett sådant tillstånd fattade den europeiska luftfartssäkerhetsmyndigheten EASA beslut den 16 juli om att inte tilldela Iraqi Airways ett sådant godkännande. EASA:s beslut grundar sig på en bedömning att företaget inte klarar att leva upp till ställda säkerhetskrav. Därmed saknas säkerhetsmässiga förutsättningar för att bolaget ska få bedriva flygtrafik inom EU.

– Transportstyrelsens beslut att återkalla trafiktillståndet grundar sig på EASA:s bedömning. Ett flygföretag som inte bedöms klara dessa säkerhetskrav får inte flyga till och från Sverige, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

Resenärer i utlandet

Beslutet gäller per omgående vilket innebär att inga ytterligare flyg från bolaget får flyga till Sverige. Det innebär i förlängningen att resenärer som planerat att flyga hem med bolaget från Irak nu måste hitta andra alternativ för att ta sig hem.

– Det uppstår naturligtvis en väldigt besvärlig situation för de personer som både beställt biljetter och räknat med att flyga hem med bolaget. Det måste man ha full förståelse för, men samtidigt behöver man respektera att bolaget inte klarar säkerhetskraven för att flyga till och från EU-länder, säger Simon Posluk.

Fakta – Iraqi Airways

Iraqi Airways är ett bolag med säte i Bagdad, Irak och dess Sverigetrafik avser i huvudsak reguljärflyg från Stockholm/Arlanda till flygplatserna Bagdad International och Al Najaf International. I fjol flög man totalt 18.329 passagerare till och från Sverige. Bolaget flyger i huvudsak med Boeing 737-800, men även A320 och A321 förekommer.

Förkortningar

EASA = European aviation saftey agency. Europeisk byrå för luftfartssäkerhet och gemensam europeisk flygsäkerhetsmyndighet.

TCO-tillstånd – Third country operator authorisation. Tillstånd från EASA som krävs för att bedriva flygtrafik till samtliga EU-länder.

Till toppen