Angående tågolyckan utanför Kimstad

2010-09-13

Under söndag kväll den 12 september kolliderade ett X 2000-tåg med en traktor som befann sig vid spåret i trakten av Kimstad mellan Linköping och Norrköping. SOS Alarm, Trafikverket och SJ meddelade sedan Transportstyrelsen om händelsen.

Transportstyrelsen har ständigt en telefonberedskap dit verksamhetsutövare som exempelvis Trafikverket och SJ ska meddela inträffade olyckor, tillbud och andra väsentliga fel och brister i säkerhetshänseende inom spårtrafiken.

Vid en allvarlig olycka eller ett tillbud anmäler Transportstyrelsen händelsen vidare till Statens Haverikommission, SHK. Transportstyrelsen har anmält tågolyckan utanför Kimstad till SHK som har beslutat att utreda den.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet med ansvar för tillsyn av infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Transportstyrelsen kommer att avvakta vad utredningen kommer fram till avseende orsaker till olyckan.


SJ har mer information om trafikläget vid olycksplatsen.

Trafikverket skriver om olyckan här.

Statens Haverikommission skriver om olyckan här

Till toppen