Nyhetsarkiv

160
134
144
393
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
686 nyheter

Ökat antal återkallade körkort

Antalet körkort som återkallas i Sverige ökar jämfört med förra året. Under första halvåret 2018 beslutade Transportstyrelsen om återkallelse i 17 779 fall. Motsvarande siffra för det första halvåret 2017 var 16 514 fall vilket innebär en ökning på cirka 7,7 procent. Precis som tidigare är fortkörning den vanligaste orsaken till att körkortet återkallas.

Publicerades 2018-07-11

Färre dödsolyckor på sjön första halvåret 2018

Från januari till och med juni i år omkom två personer i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Det är betydligt färre personer jämfört med samma period förra året, då 12 personer omkom.

Publicerades 2018-07-11

136 omkomna på vägarna första halvåret 2018

Under första halvåret 2018 omkom 136 personer i vägtrafiken. Det är 24 personer fler jämfört med samma period 2017. Det visar preliminära uppgifter från Transportstyrelsen.

Publicerades 2018-07-03

Att dela sin bil och att hyra ut. Samma sak eller väsensskilt?

Att äga sin egen bil är idag inte lika självklart som det varit. Det kanske lika gärna går att dela en bil med andra? Du kanske själv kan tänka dig att låna ut din bil när du ändå inte använder den? Men betyder det att du är en yrkesmässig biluthyrare? Vart går gränsen för när man är yrkesmässig och hur bör reglerna se ut i framtiden?

Publicerades 2018-07-03

Forskning ska leda till bättre tillsyn av flygbolag

Transportstyrelsen har satsat på ett forskningsprojekt för att förbättra tillsynen av svenska flygbolag. Resultatet är ett nytt verktyg som ska bistå inspektörerna vid kontroll av områden som berörs av nya affärsmodeller.

Publicerades 2018-07-02

Till toppen