Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

573 nyheter

114 personer omkom i vägtrafiken under första halvåret 2015

Under januari - juni 2015 har 114 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 2:a juli 2015. Det är 11 färre omkomna jämfört med motsvarande period 2014.

Publicerades 2015-07-03

Män över 50 väljer bort flytvästen

Bland män som är över 50 år är det vanligt att inte använda flytväst när de är ute på sjön. Orsaken är till exempel att de inte tror något ska hända, tycker sig kunna simma bra och färdas i kända vatten. Det visar en studie som gjorts på uppdrag av Transportstyrelsen.

Publicerades 2015-07-03

Transportstyrelsen lanserar ny Facebooksida

Nu finns Transportstyrelsen med ytterligare en sida på Facebook. Sidan vänder sig till målgrupper som fordonsägare, resenärer och allmänheten i stort.

Publicerades 2015-07-02

Enklare regler för nationell sjöfart på plats inom ett par år

Regelverket för den svenska sjöfarten är krångligt och behöver moderniseras och förenklas. Ett sådant arbete är på gång och beräknas vara på plats 2017. Det säger Daniel Hellström, projektledare på Transportstyrelsen under seminariet "Kan nya regler ge skärgårdstrafiken flyt?" på Almedalsveckan i Visby.

Publicerades 2015-07-01

Sverige driver på utsläppsförbud för passagerarfartyg på Östersjön

Krav på reningsanläggning på fartyget eller möjlighet att lämna toalettavfallet i hamn. Det ska bli verklighet för passagerarfartyg på Östersjön inom några år. Det säger Anna Petersson, chef för miljösektionen på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning på två seminarier under Almedalsveckan i Visby.

Publicerades 2015-07-01

Till toppen