Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

555 nyheter

Enhetliga regler vid finansiering av luftfartyg genom Kapstadskonventionen

 Utredningen av frågan om Sverige ska tillträda den så kallade Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet är klar. Den föreslår att Sverige så snart som möjligt ska tillträda konventionen. Syftet med konventionen är klara och enhetliga regler vid finansiering av luftfartyg och den innehåller bland annat regler om vilka rättsliga åtgärder en finansiär får vidta när en gäldenär inte betalar.

Publicerades 2015-04-23

Transportstyrelsen utreder regler för trafikskolor och förarutbildare

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera regler som rör trafikskolor och förarutbildare. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda intressenter och redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 oktober 2015.

Publicerades 2015-04-23

Antalet allvarligt skadade i trafiken måste ner

Säkerheten för de oskyddade trafikanterna förbättras. Det är en av slutsatserna som Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI drar i den analys om trafiksäkerhetsutvecklingen som presenteras på Trafikverkets resultatkonferens.

Publicerades 2015-04-21

Nu delegeras ytterligare tillsynsuppgifter inom sjöfarten

Transportstyrelsen har fattat beslut om delegering av ett antal tillsynsuppgifter inom sjöfartsområdet. Beslutet gäller från 1 januari 2016. Delegeringen kommer att ske till så kallade erkända organisationer, det vill säga främst klassificeringssällskap.

Publicerades 2015-04-21

Marknaden för fordonsbesiktning fortfarande under uppbyggnad

Det är fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad i hela landet beträffande konkurrens mellan företag och möjlighet för kunden att välja besiktningsföretag. Dessutom är det oroande att besiktningstekniker inte utför de kontroller de ska göra vid besiktningen.

Publicerades 2015-04-20

Till toppen