Nyhetsarkiv

27
18
23
106
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

150 nyheter

Flest A-traktorer i Sundsvalls kommun

Den kommun i landet som har flest till traktor ombyggda bilar är Sundsvalls kommun med 319 fordon, följd av Uppsala kommun med 246 fordon och Piteå kommun med 243. Det visar uppgifter i vägtrafikregistret.

Publicerades 2016-07-22

Skandinaviska Jernbanor får fortsätta köra trafik i väntan på avgörande

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat om inhibition av Transportstyrelsens beslut att återkalla Skandinaviska Jernbanors AB:s säkerhetsintyg. Beslutet innebär att företaget har rätt att fortsätta bedriva järnvägstrafik tills dess att förvaltningsrätten slutgiltigt avgjort ärendet.

Publicerades 2016-07-15

Liten ökning av antalet återkallade körkort

Under första halvan av 2016 har Transportstyrelsen fattat beslut om 18 684 körkortsåterkallelser. Det motsvarar en liten ökning på 3,3 procent jämfört med föregående års siffra på 18 082 återkallelser.

Publicerades 2016-07-13

Skandinaviska Jernbanor får fortsätta att köra tåg till och med den 15 juli

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att Skandinaviska Jernbanor får fortsätta att bedriva tågtrafik till och med den 15 juli.

Publicerades 2016-07-06

Drönare ger nya möjligheter

För närvarande finns cirka 1 400 tillstånd för att flyga drönare kommersiellt. Drönarna ger nya möjligheter att skapa nytta för samhället, till exempel vid räddningsinsatser, samtidigt som det skapar nya utmaningar. Transportstyrelsen har tagit fram en strategi för hur den nya tekniken ska kunna utvecklas samtidigt som säkerheten i luften behålls.

Publicerades 2016-07-05

Till toppen