Nyhetsarkiv

Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

566 nyheter

Svårt för kollektivtrafikmyndigheter att se möjligheter med kommersiell trafik

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har i många fall svårt att se de konkreta möjligheterna med att låta kommersiella aktörer ta del av kollektivtrafiken, även om de ser positivt på att det finns kommersiella inslag i trafiken. Delvis beror detta på det underlag myndigheterna har för sina bedömningar. Det visar en rapport som Transportstyrelsen tagit fram.

Publicerades 2015-05-29

Förslag om senare ikraftträdande för redovisningscentraler för taxitrafik

Regeringen föreslår att reglerna för redovisningscentraler för taxitrafik införs i två steg och senare under 2016 än vad som tidigare har beslutats.

Publicerades 2015-05-28

Så ska framtidens registreringsskyltar se ut

Transportstyrelsen föreslår att regeringen beslutar om att sista tecknet i ett registreringsnummer även ska kunna vara en bokstav. Ett framtida registreringsnummer skulle alltså kunna vara MLB 84A.

Publicerades 2015-05-28

Transportstyrelsen presenterar strategi för positiv näringslivsutveckling

Transportstyrelsen ska stimulera en dynamisk transportmarknad och skapa en enklare vardag för medborgare och näringsliv. Det är två av tio förbättringsområden som myndigheten identifierat för att kunna skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Publicerades 2015-05-25

Ett steg närmare utsläppsförbud för passagerarfartyg

Ett förbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön från passagerarfartyg är nu ett steg närmare genomförande. Det skedde genom beslut i den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s miljökommitté den 11-15 maj. För att förbudet ska bli verklighet krävs en ändring av den konvention som reglerar utsläpp från fartyg. Ett sådant beslut förväntas i april 2016.

Publicerades 2015-05-19

Till toppen