Flyger du drönare?

Flyger du drönare? Då måste du känna till de regler som gäller för luftfart. Annars riskerar du böter och i värsta fall fängelse. Gör Drönarprovet för att testa dina pilotkunskaper. Och innan du ger dig ut, lägg till Min drönare i telefonen, så kan du snabbt ta reda på om du får flyga där du befinner dig.

Bild på drönare

Nya regler för drönare börjar gälla den 1 februari 2018

Den 1 februari 2018 börjar Transportstyrelsens nya regler för drönare att gälla. De största skillnaderna är att reglerna då även kommer gälla för dig som flyger privat, samt att tillståndskravet för drönare upp till 7 kilo tas bort.

Reglerna i korthet

För drönare som väger mindre än 7 kilo.

Obemannade luftfartyg som tillhör kategori 1 (under 7 kg) ska vara märkta med operatörens namn och telefonnummer.

Detta är endast ett ett textutdrag. För fullständiga regler klicka här.

Denna regel börjar att gälla fr.om. 1 februari 2018.

Flygningar ska ske så att det obemannade luftfartyget är väl inom synhåll för piloten (utan hjälp av visuella hjälpmedel såsom kikare) och inom luftfartygets operativa räckvidd. Hänsyn ska tas till annan pågående aktivitet, topografi och eventuella hinder, atmosfärisk påverkan på radioförbindelse, störning på använd frekvens, väderpåverkan etc  

Detta är endast ett ett textutdrag. För fullständiga regler klicka här.

En flygning i okontrollerat luftrum ska ske på en höjd som är lägre än 120 m (400 ft) över marken eller vattnet. 

Detta är endast ett ett textutdrag. För fullständiga regler klicka här.

Flygning ska ske på ett sådant sätt att störningar för människor och djur minimeras. 

Detta är endast ett ett textutdrag. För fullständiga regler klicka här.

Att det obemannade luftfartyget inte flygs närmare än 5 km från någon del av flygplatsens start- och landningsbana/or. Med flygplats avses den flygplats för vilken kontrollzonen/trafikinformationszonen är upprättad.

Detta är endast ett ett textutdrag. För fullständiga regler klicka här.

Denna regel börjar att gälla fr.om. 1 februari 2018.

Flygning i kontrollerat luftrum får bara ske efter särskilt tillstånd av och på de villkor som lämnas från berörd flygkontrollenhet för det aktuella luftrummet (klarering).

Om det obemannade luftfartygets hastighet inte överstiger 25 meter/sekund (50 knop eller 90 kilometer/timme) och inte flygs närmare än 5 km från någon del av flygplatsens start- och landningsbana/or får flygningar genomföras utan klarering:

  • på lägre höjd än 10 meter över marken inom kontrollzon på de militära flygplatserna Karlsborg, Linköping/Malmen, Linköping/SAAB, Luleå/Kallax, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Vidsel, Visby, Hagshult och Jokkmokk.
  • på lägre höjd än 50 meter över marken inom övriga kontrollzoner.

Detta är endast ett ett textutdrag. För fullständiga regler klicka här.

Denna regel börjar att gälla fr.om. 1 februari 2018.

Flygning får inte ske på sådant avstånd eller på sådant sätt att det kan störa en pågående räddningsinsats. 

Detta är endast ett ett textutdrag. För fullständiga regler klicka här.

Denna regel börjar att gälla fr.om. 1 februari 2018.

Det finns restriktionsområden i Sverige över till exempel fängelser, kärnkraftverk, nationalparker och militära områden. För att flyga inom dessa områden gäller särskilda villkor och ofta kan ett särskilt tillstånd krävas. På LFV:s drönarkarta går det att se var restriktionsområdena finns och på naturvårdsverket hittar du vilka naturområden där i vissa fall du behöver söka ett tillstånd för att flyga eller landa med drönare. Under frågor och svar om drönare finns det mer information om restriktionsområden, samt om och när du får flyga där.

Här kan du ta del av reglerna i sin helhet och via drönarkartan kan du se vart det är okej att flyga med din drönare.

Ansök om tillstånd

I de här fallen behöver du söka ett tillstånd för att flyga drönare:

Hos Transportstyrelsen för

  • att flyga kommersiellt
  • all flygning utom synhåll (då du inte kan se drönaren med dina egna ögon)
  • all flygning över 120 meter
  • all flygning över människor och djur

Hos närmsta flygplats för

  • flygning inom flygplatsens kontrollzon

Hos Lantmäteriet för

  • publicering och spridning av geografisk information

Hos Post- och Telestyrelsen för

  • vissa typer av radiosändare