Sök luftfartyg

Här kan du söka svenska luftfartyg i luftfartygsregistret.

Med anledning av Personuppgiftslagen, PUL, publicerar vi inte namn på privatpersoner.
Registreringsbeteckning
SE -

För närvarande visas inte luftvärdighetsdata för ARC 15c korrekt på grund av problem med överföring av data till Transportstyrelsens webbsida.
Vi arbetar på en lösning och kommer att åtgärda detta snarast.

Till toppen