Registrera nödradiosändare

Här finns information om hur du registrerar olika typer av nödradiosändare.

Registrering av nödradiosändare ELT406

När en fast monterad nödradiosändare av typ ELT406 används i ett luftfartyg ska ägaren eller innehavaren skicka följande uppgifter till Luftfartygsregistret:

  • luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning
  • namn, adress och telefonnummer till två kontaktpersoner
  • identifieringskod (15 HEX)
  • färg på luftfartyget.

Det gör du genom att fylla i blankett Registrering av nödradiosändare ELT406.

Ändring av de registrerade uppgifterna ska utan uppmaning vidarebefordras av luftfartygets ägare eller innehavare till luftfartygsregistret för uppdatering av registret.

Kodning av nödradiosändare

ELT406 programmeras antingen med en kod kopplad till luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning eller till dess ICAO 24-bitarsadress. Kodning av ELT406 utförs av installations- eller radioverkstäder. 

ELT406 krav för nyregistrering

Luftfartyg med en maximal startmassa större än 500 kg som nyregistreras i luftfartygsregistret ska vara utrustade med en fast monterad nödradiosändare av typ automatisk ELT406. Läs mer i Föreskrifter och allmänna råd om nödradiosändare (2007:30).

Registrering och uppdatering av PLB

Ägare/brukare av PLB administrerar själva sina uppgifter i det internationella registret IBRD (International Beacon Registration Database). Databasen IBRD ägs och administreras av organisationen Cospas Sarsat.

Se vidare information om registreringen hos Sjöfartsverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!