Luftrum

Luftrummet inom svensk FIR (flyginformationsregion) och dess användning är en nationell angelägenhet som bland annat omfattar reglering och harmonisering för att passa in i ett regionalt system.

Transportstyrelsen har ett ansvar för övergripande och strategisk planering av luftrummet för att säkerställa ett optimalt utnyttjande som tar hänsyn till alla användare.

Dessutom ger Transportstyrelsen ut föreskrifter och policies för luftrummets utformning och användning och svarar för formell samverkan med Försvarsmakten.