Trängselskatt i Göteborg

Den 1 januari år 2013
infördes trängselskatt i Göteborg.

Trängselskatten ska göra det lättare
att komma fram i trafiken
och göra miljön bättre i Göteborgs stad.

Skatten ska hjälpa till med
att betala för det
som vi kallar det Västsvenska paketet.
Det Västsvenska paketet
ska bland annat ge mer
och bättre kollektivtrafik i Västsverige.

Dessa ska betala trängselskatt
Den som har ett svensk- eller utlandsregistrerat fordon
ska betala trängselskatt
för den tid när du kör med ditt fordon
måndagar till fredagar
mellan klockan 06.00 och 18.29.
Du betalar trängselskatten efteråt.

Med fordon menar vi bilar, bussar och lastbilar.

Så mycket ska du betala
Varje gång du för förbi en betalstation i Göteborg
kostar det 9 kronor, 16 kronor
eller 22 kronor.
Hur mycket det kostar beror på
vilken tid på dagen du kör förbi betalstationen.

Du betalar inte skatt för lördagar, söndagar,
helgdagar eller dagen före en helgdag.
Du betalar inte heller trängselskatt i juli månad.

Fordon som kör förbi
flera betalstationer inom 60 minuter
betalar bara skatt för en gång.
Du ska betala det högsta beloppet
av de belopp som blir registrerade under de 60 minuterna.

Så betalar du
I slutet av månaden efter
får alla fordonsägare en betalningsavi
från Transportstyrelsen.
På betalningsavin står skattebeslutet,
alltså hur mycket du ska betala i Trängselskatt
för månaden innan.

Det står också till vilket konto du ska betala.

Betala gärna med autogiro eller med e-avi.
Då blir det enklare.
Om du inte betalar i tid får du betala
en tilläggsavgift på 500 kronor.

Så går det till:

Månad 1
Fordonet registreras automatiskt
när det passerar en eller flera betalstationer.

Månad 2
I slutet av månad 2 får du en avi
där det står hur mycket trängselskatt du ska betala
för månad 1.

Månad 3
Sista vardagen i den tredje månaden
ska Transportstyrelsen ha betalt för trängselskatten.