Besikta ditt fordon

Alla fordon som kör på svenska vägar
ska vara säkra i trafiken och bra för miljön.
Därför ska alla fordon besiktas.
Du kan välja mellan olika företag som besiktar fordon.
Swedac har en lista på de företag
som kan besikta ditt fordon
.

Du ska själv se till att ditt fordon
blir besiktat i rätt tid.

När ska du besikta din personbil?

Sista siffran, slutsiffran, i fordonets registreringsnummer
visar den månad
när du ska besikta din bil.
Du kan besikta ditt fordon två månader före
och två månader efter den månaden.

Här ser du när du ska besikta din personbil:

Slutsiffra 1 är januari.
Slutsiffra 2 är februari.
Slutsiffra 3 är mars.
Slutsiffra 4 är april.
Slutsiffra 5 är juli.
Slutsiffra 6 är augusti.
Slutsiffra 7 är september.
Slutsiffra 8 är oktober.
Slutsiffra 9 är november.
Slutsiffra 0 är december.

Nya besiktningsregler

Den 20 maj 2018 börjar nya besiktningsregler att gälla.

Läs mer