Avfallsrapport för avfall mottaget i handels- eller industrihamn

BS09207

Den här blanketten används av hamnrepresentanter och ansvariga för mottagningsanordningar för att skriva en avfallsrapport för avfall mottaget i handels- eller industrihamn. Rapporten ska varje kalenderår, senast den 31 mars, lämnas till Transportstyrelsen i enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:12) och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg. 

Skicka avfallsrapporten till oss antingen genom att klicka på "Skicka blankett" på första sidan i blanketten eller via e-post: sjofart.ios@transportstyrelsen.se

Vi föredrar att rapporten skickas in digitalt, men den kan också skickas med post till:

Sektionen för sjöfartstillsyn, Stockholm
Transportstyrelsen
Box 1559
171 29 Solna

 

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen