Nationellt flygtillstånd (förlängningsbart)

BSL14217

Den här blanketten utfärdas av besiktningsman.
Utfärdande sker efter genomförd inspektion med godkänt resultat och
där upprättad Inspektionsrapport ligger som grund för utfärdande.

Se Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen