ATPL type rating skill test or proficiency check for single- or multi-pilot helicopter

L1846

Den här blanketten är avsedd för piloter och kontrollanter. Den används som protokoll vid flygprov och som kompetenskontroll (PC) för trafikflygarcertifikat (ATPL) och flerpilotshelikopter.

För dig som genomfört ett flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen