PPL Aeroplane

L1644

Den här blanketten är avsedd för flygskolor (ATO), sökande och kontrollanter när en första ansökan om privatflygcertifikat (PPL) för flygplan ska göras.

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och kompetenskontroller (PC) kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

Observera att vi endast accepterar PDF-filer.

Var noga med att ange i mejlets ämnesrad vad ärendet gäller och vilket certifikat eller behörighetsbevis det avser.

Till toppen