Application form for the Transfer of Medical Records

L1873

Den här blanketten ska användas av flygelever, piloter, flygledare och flygledarelever vid ansökan om överföring av sina flygmedicinska handlingar från en annan EU-stat till Sverige, eller från Sverige till en annan EU-stat.

Till toppen