Application to change the state of issue of PART-FCL (or JAR-FCL) licence to Sweden

L1835

Den här ansökan är avsedd för piloter som ska överföra Del FCL-certifikat till Sverige.

Vid överflyttning av certifikat och medicinskt intyg ska även blankett L-1873 fyllas i och bifogas tillsammans med denna ansökan.

Alla ansökningar gällande certifikat, flygprov och kompetenskontroller (PC) kan e-postas till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se

Observera att vi endast accepterar PDF-filer.

Var noga med att ange i mejlets ämnesrad vad ärendet gäller och vilket certifikat eller behörighetsbevis det avser.

Till toppen