ATPL type rating multi pilot PC multi-pilot aircraft

BSL 14369

Den här blanketten är avsedd för flygskolor (ATO), piloter och kontrollanter

  • vid förlängning av typbehörighet och vid flygprov för trafikflygarcertifikat (ATPL) 
  • vid flygprov för typbehörighet och förnyelser av typbehörighet, och  
  • vid klassbehörighetsprov för komplexa enpilotsflygplan med hög prestanda.

För dig som genomfört ett flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen