Läkarutlåtande - övrig personal i spårbunden trafik

TSJ7020

Blanketten gäller för övrig personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten enligt Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd (BV-FS 2000:4, senast ändrade genom TSFS 2018:95).
Blanketten ska skickas till arbetsgivaren.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen