Hur du betalar från utlandet

Du kan göra inbetalningar till Transportstyrelsen från utlandet.

Observera att det enbart är från utlandet som du kan betala till kontot nedan. Om du befinner dig i Sverige ska du betala via bankgiro. 

Vårt konto för utlandsbetalningar

Om du väljer att betala via bankkonto, måste du hålla reda på vad det är du vill betala för så att du betalar in med rätt referens.

På inbetalningen måste du ange OCR-nummer (med undantag för saluvagnslicens där du får ange organisationsnummer). När det gäller en betalning för ursprungskontroll måste du ange det specifika OCR-nummer som du fått i samband med att du gjort din ansökan.

Du ska ange bankens adress:
SEB
106 40 Stockholm

Bic-kod: ESSESESS

Iban: SE5850000000054391029316

Du kan betala följande

  • Fordonsskatt
  • Trängselskatt skattebeslut - Singelavi (ett fordon)
  • Trängselskatt skattebeslut - Samlingsavi (flera fordon)
  • Ursprungskontroll (flyttsak)
  • Saluvagnslicens (OBS licensavgifter, inte skatt) – Ange organisationsnummer vid inbetalning.
  • Felparkeringsavgift
  • Vägavgifter – Ange registreringsnummer vid inbetalning.
  • Saluvagnsskatt

BIC-kod (SWIFT) gäller för samtliga konton. Det är obligatoriskt att ange konto i IBAN-format vid utlandsbetalningar.
 
IBAN (=International Bank Account Number – internationellt bankkontonummer)
BIC/SWIFT (=Bank Identifier Code – bankens individuella kod/adress)

Skriv ut