1.18 Oljedagbok del II

Version 2012-04-02            O

Kontrollera att den förs på föreskrivet sätt och att varje åtgärd som noterats signerats av ansvarig operatör samt att varje sida signerats av befälhavaren. 

 

ALLMÄN INFORMATION

Oljedagbok del II ska föras för last- och barlastoperationer på alla oljetankfartyg med brutto ≥ 150.

Oljedagbok II ska vara utformad enligt avsnitt II appendix III till MARPOL annex I och anteckningar ska göras enligt 6 kap. 62-66 §§ TSFS 2010:96.

Anteckning i oljedagbok får ersättas med upptagning på elektronisk väg under förutsättning att dessa efter inmatning inte kan ändras och utskrift ska göras med högst 1 veckas mellanrum. Utskrifterna ska signeras av befälhavare och teknisk chef och förvaras på samma sätt som föreskrivs för oljedagbok II.

En ny version av oljedagboken kom 1 januari 2011. Detta innebar att alla fartyg med krav på oljedagbok behövde införskaffa en ny oljedagbok från detta datum. Transportstyrelsen har accepterat att man använder den gamla boken tills den är fulltecknad, under förutsättning att den uppdateras.

 

REGELHÄNVISNING

6 kap. 61-69 §§ TSFS 2010:96 

MARPOL regel I/36

IMO-resolution MEPC.187(59) (ändringar)

STYRDATA

Alla oljetankfartyg med brutto >= 150

 

INTERVALL FÖR KONTROLL

Varje besiktningstillfälle (IOPP)

 

HUR KONTROLLERA

Se ledtext.

 

ERFARENHETER - VÄRT ATT TÄNKA PÅ

Bedöm om införda noteringar är rimliga med hänsyn till fartygets driftsmönster. T.ex. bör avsaknad av uppgifter om ilandlämnad slop/oljehaltigt tvättvatten föranleda frågor.

 

 

EV. BILDER ELLER SKISSER

 

 

EXEMPEL