Yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. 

Se vår informationsfilm om fortbildning på Youtube

Snart kört - fortbildning för lastbilsförare

Lagen innehåller bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.

Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Har du ännu inte gått din första fortbildning?

Illustration kampanjNu måste du som omfattas av "hävdvunnen rätt", gå fortbildning för att få ett yrkeskompetensbevis!

Du måste ha genomgått din första fortbildning innan den 10 september 2015, för att få fortsätta att köra persontransporter med buss eller innan den 10 september 2016 för att få fortsätta köra godstransporter med tung lastbil. Då krävs att alla förare som omfattas av krav på yrkeskompetensbevis har ett sådant och medför det under färd.

Här hittar du film, affischer, informationsblad och broschyr

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

Är du inte aktiv förare nu men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare efter de ovanstående datumen, måste du genomgå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis och få utföra transporter.

Prata med din arbetsgivare eller kontakta ett utbildningsföretag som har tillstånd av Transportstyrelsen. 

Speciella regler för den som genomgår yrkesförarutbildning

Det är möjligt att ta körkort för tung lastbil och buss vid lägre ålder än gällande körkortsålder om man genomgår utbildning till yrkesförare. Det kan ske hos utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen och i gymnasieskolan eller komvux. Läs mer om de speciella reglerna.

Information om kraven på yrkesförarkompetens finns i lagen (2007:1157) och samt förordningen (2004:1470) om yrkesförarkompetens, se länk till höger.

Till toppen