Tider och belopp

Beloppen för att åka in och ut ur trängselskattezonen i Stockholm är 11, 15, 25 och 35 kronor beroende på vilken tid du passerar.

Innerstaden

Betalstationer för in- och utfart till innerstaden är desamma som tidigare, men med högre belopp.

Trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon, måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29.

Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

TiderSkattebelopp (kronor)
6.30–6.59  15
7.00–7.29  25
7.30–8.29  35
8.30–8.59  25
9.00–9.29  15
9.30–14.59  11
15.00–15.29  15
15.30–15.59  25
16.00–17.29  35
17.30–17.59  25
18.00–18.29  15

Essingeleden

Den 1 januari 2016 infördes trängselskatt på Essingeleden. Beloppen är 11, 15, 22 och 30 kronor beroende på tidpunkt.

Den som kör Essingeleden E4 och passerar Fredhäll och Kristineberg får betala en (1) ny passage på Essingeleden. Detsamma gäller om man kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Trängselskatten tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon, måndag till fredag mellan 06.30 och 18.29.

Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad.

Tider Skattebelopp (kronor)
6.30–6.59  15
7.00–7.29  22
7.30–8.29  30
8.30–8.59  22
9.00–9.29  15
9.30–14.59  11
15.00–15.29  15
15.30–15.59  22
16.00–17.29  30
17.30–17.59  22
18.00–18.29  15

Relaterad information