Statistik trängselskatt Göteborg 2017

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal trängselskatt passager

Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Flerpassage-regel * Maxtaxa **  Skattebelagda passager 
Januari 20

11 442 100

2,1 % 10 992 500 45,00 % 1,6 % 5 949 800
Februari 20

11 769 200

2,3 % 11 154 300 45,08 % 1,6 % 6 026 700
Mars 23

13 955 267

2,3 % 13 221 000 44,99 % 1,7 % 7 150 900

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Ej skattepliktiga passager

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Andel p-tillstånd rörelsehindrade  Tung buss Övrigt
Januari 0,1 % 0,016 % 0,7 % 2,1 % 1,0 %
Februari 0,1 % 0,015 % 0,7 % 2,1 % 2,4 %
Mars 0,1 % 0,016 % 0,7 % 2,0 % 2,4 %

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 460 400 80 789 100  
Februari 476 500 82 506 600  
Mars 503 400 97 966 900  

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 23 400 760 000 2 240 
Februari 25 300 829 900  
Mars 25 430 941 900  

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande trängselskatt uppdateras i slutet av månaden.