Båttransportvagn

Båttransportvagnar kan vara av två slag: efterfordon eller släpvagn.

Om vagnen saknar fjädringsanordning mellan hjul och chassi, räknas den som efterfordon och behöver inte vara registrerad. I annat fall är det en släpvagn som ska vara registrerad.

För alla båttransportvagnar gäller:

  • Lasten (båten) får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm.
  • Lasten (båten) får inte vara bredare än 260 cm.
  • Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 310 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2, se länk i menyn till höger).
  • Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 350 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2 och 3, se länk i menyn till höger. Om båten är bredare, måste man begära dispens.
  • Om vagnen saknar bromsar, får bruttovikten (vagn + last [båt]) inte överstiga dragfordonets bruttovikt. 

För en båttransportvagn som är efterfordon gäller dessutom:

  • Den högsta hastigheten är 30 km/tim.
  • Det ska finnas en godkänd LGF-skylt baktill.
  • Under mörker ska vagnen ha två röda lyktor och två röda reflexer bakåt och orange reflexanordningar åt sidorna.
  • Det är inte tillåtet att köra på motorväg eller motortrafikled.

För båttransportvagn som är släpvagn gäller bestämmelserna för släpvagnar.

Transportstyrelsens föreskrifter

Relaterad information