Förslaget som rör nya avgifter för körkort

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om förslaget som rör nya avgifter för körkort.

Transportstyrelsen föreslår en ändring i avgifterna för körkortsområdet som innebär att de flesta avgifter som är kopplade till körkortet tas bort.

Den enda avgift som föreslås vara kvar är själva körkortsavgiften, som då behöver höjas från 150 kr till 250 kr. För att de som betalar våra avgifter ska veta vilka kostnader de kommer få vill vi undvika att ändra avgifterna varje år. Vi räknar därför med att hålla körkortsavgiften stabil i 3–5 år.

I den nya högre körkortsavgiften ingår de avgifter som tidigare betalts separat till Transportstyrelsen, det vill säga samtliga delar som behövs för att få ett körkort, allt från ansökan till tillverkningen av kortet. Trafikverkets avgifter tillkommer fortfarande.

Avgiften tas ut när du tar körkort för första gången eller vid en förnyelse.

Avgifterna för körkort ändras för att göra det enklare för dig som ska betala. Det finns flera fördelar:

  • det blir färre inbetalningstillfällen.
  • ansökningsprocessen blir enklare och du kan få ditt tillstånd snabbare i eftersom vi inte behöver vänta på en inbetalning för att handlägga ett ärende.
  • de fall din ansökning avslås behöver du inte betala för den handläggningen.

En annan anledning till förändringen är att organisationen bakom körkortshanteringen har ändrats. Tidigare var Vägverket central körkortsmyndighet och länsstyrelsernas 21 myndigheter regionala körkortsmyndigheter. I dag är det en myndighet (Transportstyrelsen) som har ansvaret för körkortsverksamheten som numer nästan är helt digitaliserad.

Med tiden har vår verksamhet samt vissa författningar ändrats och det har påverkat ärendenas struktur och innehåll, vilket också är ett skäl till att våra avgifter behöver ses över.

De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2018.