Avgifter

Här kan du läsa vilka avgifter du ska betala när du tar körkort, traktorkort, förnyar körkortet eller tar förarbevis för moped eller snöskoter och terränghjuling. Kostnaderna för undervisning i trafikskola ingår inte i listan.

Följande avgifter betalar du för ditt körkortAvgiftBetalas till
Körkortstillstånd 150 kr Transportstyrelsen
Körkortstillstånd efter återkallelse 500 kr Transportstyrelsen
Kunskapsprov, dagtid 325 kr Trafikverket
Kunskapsprov, efter 18.00 och helg 400 kr Trafikverket
Säkerhetskontroll (omprov) för behörighet BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE, dagtid 325 kr Trafikverket
Säkerhetskontroll (omprov) för behörighet BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE, efter 18.00 och helg 400 kr Trafikverket
Körprov för behörighet B, B96, C1, C, D1 och D, dagtid 800 kr Trafikverket
Körprov för behörighet B, B96, C1, C, D1 och D, efter 18.00 och helg 1040 kr Trafikverket
Trafikverkets bil vid uppkörning* 400 kr Trafikverket
Körprov för övriga behörigheter (A1, A2, A, B+B96, BE, C1E, CE, D1E och DE), dagtid 1650 kr Trafikverket
Körprov för övriga behörigheter (A1, A2, A, B+B96, BE, C1E, CE, D1E och DE), efter 18.00 och helg 2145 kr Trafikverket
Tillverkning av körkortet 150 kr Transportstyrelsen
Fotografering (på förarprovskontor) 80 kr Trafikverket

* Den bil som du använder vid ditt körprov måste ha dubbelkommando (pedaler även på passagerarsidan). En sådan bil kan Trafikverket tillhandahålla vid körprovet (gäller endast körprov för behörighet B).

Handledare vid övningskörningAvgiftBetalas till
Godkännande som handledare
(Avgiften sänktes från 65 kr till 50 kr den 1 januari 2016. Den gamla avgiften på 65 kr gäller fortfarande om du påförts den innan ändringen.)
50 kr Transportstyrelsen
Utfärdande/förnyelse av körkortAvgiftBetalas till
Tillverkning av körkort 150 kr Transportstyrelsen
Tillverkning av körkort – körkort som hämtas ut på svensk Ambassad eller Konsulat 400 kr Ambassad/Konsulat
Förlängning av körkort med högre behörighetAvgiftBetalas till
Prövning av ansökan om förlängning av körkort med högre behörighet (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 315 kr Transportstyrelsen
Tillverkning av körkort 150 kr Transportstyrelsen
Utbyte av utländskt körkortAvgiftBetalas till
Prövning av ansökan om utbyte av utländskt körkort mot svenskt 150 kr Transportstyrelsen
Tillverkning av körkort 150 kr Transportstyrelsen
Fotografering (på förarprovskontor) 80 kr Trafikverket
Åldersdispens för traktorkortAvgiftBetalas till
Prövning av ansökan om traktorkort före fyllda 16 år 300 kr Transportstyrelsen
Ansökan om dispensAvgiftBetalas till
Prövning av ansökan om dispens (enligt 8 kap. 9 § och 10 § körkortsförordningen 1998:980) 600 kr Transportstyrelsen
FörarbevisAvgiftBetalas till
Förarbevis för snöskoter och/eller terränghjuling 150 kr Transportstyrelsen
Förarbevis för moped klass II 150 kr Transportstyrelsen

Betalning av Transportstyrelsens avgifter 

Du ska i första hand använda det förtryckta inbetalningskort som Transportstyrelsen tillhandahåller, och ange OCR-numret om inbetalningen sker över internetbank. OCR (Optical Character Recognition) är en nummerserie som används för att betalningsmottagaren ska veta vem som har betalat en viss räkning.

Skicka inte in kvitto på din betalning. Vi får uppgift om din betalning direkt från bankgiro.

Har det förtryckta inbetalningskortet kommit bort hittar du, för vissa avgifter, OCR-numret på brevet eller blanketten som avin kom med.

Du kan också kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor, för att få ett nytt inbetalningskort.

Betalning av Trafikverkets avgifter 

Du kan välja att betala avgiften direkt i samband med bokningen, antingen med betalkort eller via din internetbank, eller så kan du välja att betala med faktura. Avgiften för fotografering betalar du med den faktura som skickas hem till dig.

Ombokning

Vid ombokning av prov kan du använda den redan betalda avgiften som du har tillgodo, för betalning av det nya provtillfället.

Om du inte betalar avgift som avser förarprov

Om en betalning inte kommer till Trafikverket i tid, skickas en betalningspåminnelse till dig. Kostnaden för påminnelsen tas ut i form av en påminnelseavgift på 50 kronor.

Om du har obetalda avgifter kan du inte boka förarprov.

Avgifter för yrkesförarprov

Information om avgifter för yrkesförarprov hittar du på Trafikverkets webbplats på sidan Avgifter för yrkesförarprov.

Vill du ha mer information?

För information om bokning och betalning, kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov, telefon 0771-17 18 19.

För information om Transportstyrelsens avgifter, kontakta kundtjänst för körkortsfrågor, telefon 0771-81 81 81.

Relaterad information