Ansökan om förordnande att förrätta förarprov

Här kan du ansöka om förordande för att förrätta förarprov.

Observera att e-tjänsten för denna ansökan för närvarande är ur funktion. Vi jobbar på att åtgärda problemet.

Till dess att tjänsten fungerar igen kan du ansöka via följande blankett:

Tillfällig blankett - ansökan om förordnande att förrätta förarprov