Ansökan om godkännande som utbildningsledare med utökad behörighet

Regler om godkännande som utbildningsledare med utökad behörighet finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om trafikskolor.

Till ansökan ska bifogas

Bifoga ett bevis om godkännande från särskild utbildning som avslutats inom ett år före ansökan.

Prövningsavgift för ansökan

En prövningsavgift tas ut, med stöd av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett med bilagor enligt ovan, beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges ett godkännande för förar-utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.