Föreskrifter

Här hittar du länkar till de föreskrifter som reglerar den trafikmedicinska verksamheten.

Gällande föreskrifter

TSFS 2010:125
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490), och 3) sådant särskilt läkarutlåtande som krävs enligt 3 kap. 1 § andra stycket körkortsförordningen (1998:980) för den som under de senaste fem åren före ansökan om körkortstillstånd har fällts till ansvar för grovt rattfylleri.

Konsoliderad version

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m

Grundform

TSFS 2010:125

Ändringar

TSFS 2015:65
Ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 6 och 18 §§, 11 kap. 1 och 4 §§, 12 kap. 10 §, 16 kap. 2, 4 och 6 §§ och 17 kap. 3 §.

TSFS 2013:2
Ändr. 1 kap. 1, 2, 4 och 8 §§, 2 kap. 9 §, 3 kap. 1–3 och 6 §§, 4 kap. 1–3 och 5 §§, 5 kap. 5 och 7 §§, 6 kap. 6–9, 12, 16 och 17 §§, 7 kap. 4 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 1–4 §§, 10 kap. 2–5 §§, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1, 9–11, 15–17 och 19 §§, 13 kap. 2, 3 och 6 §§, 14 kap. 6 §, 15 kap. 2 och 7 §§, 16 kap. 1–3 och 8 §§, 17 kap. 3 § och 18 kap. 2 och 4 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 1 och 8 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 7, 16 och 17 §§, 6 kap. 1 och 6 §§, 7 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 1, 4, 6 och 7 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 6 §, 14 kap. 1 och 6 §§ och 15 kap. 2 §; allmänna råd.

TSFS 2012:19
Ändr. 1 kap. 1 och 8 §§, 12 kap. 4, 9 12 och 17 19 §§ och 13 kap. 1 3 §§ samt rubriken till 13 kap.; allmänna råd.

Rättelser

TSFS 2010:125
Rättelsen avser hänvisningen till 3 kap. 1 § körkortsförordningen (1998:980) i 13 kap. 1 § och innebär att hänvisningen har ändrats till tredje stycket.

TSFS 2010:125
Detta rättelseblad ersätter sidorna 1, 2, 25 och 26. Rättelsen avser 1 kap. 1 § 3, fotnoten samt 13 kap. 4 §.

TSFS 2011:71
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1. ansökan om körkort med villkor om alkolås, 2. krav under villkorstiden, 3. ansökan om körkortstillstånd för körkort utan villkor om alkolås efter villkorstiden, och 4. innehav av körkort efter villkorstiden.

Konsoliderad version

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås (TSFS 2011:71) 

Grundform

TSFS 2011:71

Ändringar

TSFS 2014:74
Ändr. 3, 9, 11–13, 15, 16 och 18 a §§.

TSFS 2012:10
Ändr. 2, 13–15, 17 och 18 §§.

TSFS 2012:65
Upph. 8 §; ändr. 2, 6, 7, 9–14 och 18–24 §§; nya 18 a, 19 a, 20 a, 21 a och 22 a §§; allmänna råd.

Föreskrifter upphävda den 1 september 2010

Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:158 ändrade genom VVFS 2008:166) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter upphävda den 1 maj 2008

Vägverkets föreskrifter VVFS 1996:200

PM

PM 2010-10-29 om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav före innehav av körkort m.m.

PM 2008-12-15 om Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m (VVFS 2008:158, ändrade genom VVFS 2008:166)

I broschyren De medicinska kraven i trafiken kan du läsa en kortfattad populärversion om vad som gäller för sjukdomar vid körkortsinnehav och vid ansökan om körkortstillstånd.

Relaterad information