Alkolås

Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft.

Alkolåset är en teknisk anordning som är kopplad till bilens tändningssystem. Innan fordonet startas måste föraren blåsa i ett munstycke och utandningsluften kontrolleras. Om det finns alkohol som motsvarar eller överstiger den lagliga gränsen, 0,2 promille, i utandningsluften går motorn inte att starta. Alkolås används idag vid rattfylleri och som kvalitetssäkringsverktyg.

Alkolås efter rattfylleri

Den som har ett körkort som ska återkallas på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om att ett körkort med villkor om alkolås, istället för att bli av med körkortet. För den som får körkort med villkor om alkolås krävs bland annat att föraren under färd också måste blåsa vid slumpmässigt återkommande kontroller. Om det finns alkohol i utandningsluften, registreras det i alkolåsets minnesfunktion.

Från och med januari 2012 finns ett permanent system för alkolås efter rattfylleri. Det har blivit billigare att skaffa ett körkort med villkor om alkolås, samtidigt som spärrtiderna för ett återkallat körkort blivit längre.

Alkolås som kvalitetssäkring

Företag använder alkolås som ett led i att kvalitetssäkra sina transporter. Tack vare alkolåset kan företagen garantera att transporterna utförs av nyktra förare.