Trafikmedicin

Med trafikmedicin menas medicinska aspekter på människan i trafiken. I Transportstyrelsens trafikmedicinska verksamhet för vägtrafik ingår i första hand bedömningar av medicinsk lämplighet att ha körkort.

Transportstyrelsen är den myndighet som föreskriver vilka medicinska krav som ska gälla för att en person ska få ha olika behörigheter som körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation. Vi prövar också ansökningar om undantag från de medicinska kraven.  

Via rubrikerna i vänstermenyn hittar du bland annat nya och gamla föreskrifter, PM och information inom området trafikmedicin.

Om du vill komma i kontakt med någon av oss som arbetar på sektion regler och trafikmedicin kan du ringa Transportstyrelsens växel på .

Medicinska krav för körkort m.m.

Från och med den 1 mars 2013 gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:125 (pdf-fil) senast ändrad genom TSFS 2016:37.

Forskningsprojekt för personer med synnedsättning

På VTI pågår ett forskningsprojekt med syfte att ta fram en simulatorbaserad testmetod för personer med synnedsättningar. Målgruppen är körkortsinnehavare som inte uppfyller de trafikmedicinska synfältskraven och har fått sitt körkort indraget. Läs mer om forskningsprojektet på VTI:s webbplats:

Test av körförmåga för personer med synfältsbortfall och indraget körkort