Nya besiktningsregler den 20 maj 2018

Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.

Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Det här blir nytt:

  • De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.
  • Krav på besiktning införs för A-traktor, traktor B och traktorer i klassningen T5 och C5.
  • Istället för årsmodell ska fordonsår användas när hobbyfordon och veteranfordon undantas från kravet på besiktning
  • Fordon, oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktningsplikten under förutsättning att fordonet har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.
  • Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning.
  • Amatörbyggda fordon och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats, som utseendemässigt och tekniskt efterliknar fordon som är äldre än 50 år (bilar) eller 40 år (motorcyklar) och sällan används i trafik får undantas från periodisk
    kontrollbesiktning under vissa förutsättningar.

Lagstiftningen trädde ikraft den 20 maj 2017, men de nya reglerna börjar tillämpas först från den 20 maj 2018.

Tillfällig övergångsregel underlättar övergången till nya besiktningsregler

I samband med att de nya besiktningsreglerna börjar tillämpas får vissa fordon en förkortad besiktningsperiod och därmed ett nytt datum för sin periodiska kontrollbesiktning nästa år. För vissa fordon innebär det att de får körförbud om de inte besiktas i tid. Var därför uppmärksam på att det datum för nästa kontrollbesiktning som anges på det senaste besiktningsprotokollet inte gäller för dessa fordon eftersom det baseras på de nuvarande besiktningsreglerna.

För att underlätta övergången ges drabbade fordon möjlighet att kontrollbesiktas utanför sin ordinarie besiktningsperiod under perioden 1 januari - 19 maj 2018. Det gäller även för A-traktorer, traktor B som blir besiktningspliktiga.

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna. Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir besiktat i rätt tid, även om du inte skulle få något erbjudande från ett besiktningsföretag.

Vi anpassar våra it-system för att senare kunna besvara dina frågor

Vi kan i dagsläget inte svara på frågor om vad som gäller för ett enskilt fordon eftersom vi först behöver anpassa våra it-system till de nya reglerna - och det är ett arbete som pågår nu. Men vi kommer att kunna informera om det under hösten, i god tid innan de nya reglerna träder ikraft.