Sjömansstatistik

Här hittar du statistik som baseras på data från Rapportcentralen. Statistiken hämtas ögonblickligen när vald rapport skapas och är därför mycket aktuellt.

Innehållet i de rapporter som finns tillgängliga från rapportcentralen redogör bland annat för antal utfärdade certifikat, behörigheter och antal aktiva sjömän.

Nya rapporter kommer att läggas till efter hand.

Gör så här för att hämta statistiken

  1. Gå till e-tjänsten Rapportcentralen.

    Rapportcentralen  

  2. Välj "område 5 – statistikrapporter" under område.
  3. Välj vilken statistik du vill se under välj utskrift.
  4. Fyll i aktuella uppgifter i de fält som eventuellt dyker upp.
  5. Klicka på skapa PDF.