Statistik och fakta – fritidsbåtar

Transportstyrelsen sammanställer olycksstatistik från fritidsbåtlivet.

Olycksstatistik fritidsbåtar

I Transportstyrelsens statistik över omkomna inom fritidsbåtlivet ingår omkomna och saknade vid olyckor med fritidsbåtar under färd samt båtrelaterade olyckor i hamn eller vid hamnmanöver, som kommit till Transportstyrelsens kännedom.

Statistiken omfattar både statligt och kommunalt räddningsområde. I statistiken ingår inte yrkessjöfart, självmord och dödsolyckor som primärt orsakats av sjukdom.

Olycksstatistik fritidsbåtar januari-augusti 2016, antal omkomna (preliminära siffror)

Januari-april 4 personer
Maj-augusti 21 personer

Här hittar du föregående års olycksstatistik för fritidsbåtar.

Fakta om båtlivet

2016 genomfördes för tredje gången en båtlivsundersökning på uppdrag av Transportstyrelsen i samarbete med en rad organisationer och myndigheter. Motsvarande undersökning har genomförts 2004 och 2010.

Ta del av undersökningarna.

Relaterad information