Hitta tömningsstationer

Nedan finns information om var det finns tömningsstationer för toalettavfall. Informationen har tagits fram med hjälp av Skärgårdsstiftelsen och är uppdaterad för 2016.

Interaktiv karta med tömningsstationer

Här hittar du uppdaterad information om tömningsstationer. Via den stora kartan kan du själv gå in och röd-markera en anläggning som är ur funktion och även grön-markera en anläggning som fungerar. Då hjälper du både andra båtägare att få veta var det finns en fungerande tömningsstation och den ansvarige hamnen att snabbt få veta om deras anläggning behöver åtgärdas.

Visa på större karta

Hjälp oss med din information

Idag finns inget fritidsbåtshamnsregister så därför kan det finnas en del felaktig information kring hamnar, deras lokalisering, deras anläggningar etc. Om du hittar något i kartan över fritidsbåtshamnar eller mottagningsanordningar som inte verkar stämma så vill vi att du lämnar den informationen till oss här. Vi kommer samla in alla synpunkter och information och förbättra kartan efter hand men har inte möjlighet att göra det i realtid.

Till toppen